Istraživanje o potrebama i pravima žena sa sela – uloga žena na selu

U prvom i drugom mesecu projekta “Osnažene – Ujedinjene” sprovedeno je istraživanje o položaju žena sa sela opštine Mladenovac.

Istraživanjem su bila obuhvaćena pitanja iz oblasti obrazovanja, radnog statusa, svojine, prihoda, poljoprivredne proizvodnje, ostvarivanja prava na zdravstvenu i socijalnu zaštitu, dosadašnjeg društvenog angažmana i građanskog aktivizma.

Poseban akcenat je bio stavljen na potrebe i mogućnosti žena sa sela kako bi se njihovi potencijali i resursi maksimalno iskoristili i učinili vidljivim.

Istraživanjem je bilo obuhvaćeno 350 žena.

Get started

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.