Udruženje žena mladenovačkih sela nastalo je iz projekta „Osnažene – Ujedinjene“ koji je imao za cilj osnaživanje žena sa sela opštine Mladenovac za aktivno učešće u lokalnoj zajednici kroz veću zastupljenost u svim sferama društva, unapređenje kapaciteta u oblasti građanskog aktivizma, uspostavljanja rodne ravnopravnosti i udruživanja.

Shvativši značaj našeg udruživanja da samo tako možemo da utičemo na poboljšanje položaja žena na selu, kako u sredinima gde živimo tako i prema donosiocima odluka, odlučile smo da se okupimo, osnujemo udruženje i da na taj način unapredimo naš položaj u društvu.

Ciljevi udruženja:

  • promocija ženskih prava
  • suzbijanje diskrimininacije žena sa sela u društvu
  • uspostavljanje rodne ravnopravnosti u svim sferama društvene delatnosti
  • ekonomsko osnaživanje žena sa sela
  • promocija seoskog turizma