“Osnažene – Ujedinjene” je naziv projekta, koji realizuje Centar za zaštitu ljudskih i manjinskih prava i vrednosti “OKO”, i ima cilj aktivno učešće žena sa sela opštine Mladenovac u procesima odlučivanja i njihovu veću zastupljenost u javnom životu lokalne zajednice.

Kroz implementaciju projekta, žene sa sela jačaju svoje kapacitete, stiču nova znanja i veštine o ženskim pravima i aktivizmu u zajednici, kao i o značaju udruživanja kako bi ostvarile svoja prava.

Ovaj jednogodnišnji projekat, čija je realizacija počela u aprilu 2021. godine i traje do 31. marta 2022. godine, podržali su Balkanski fond za demokratiju, projekat Nemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Država i USAID.

Projektne aktivnosti predviđaju istraživanje o potrebama i pravima žena – uloga žena na selu, studijske posete reprezentativnim udruženjima žena, edukaciju o ženskim pravima, osnivanje udruženja žena sa sela, pokretanje web sajta novoosnovanog udruženja, tribine u seoskim mesnim zajednicima, informativnu kampanju, izradu promo filma i završnu konferenciju.