Ulične akcije u seoskim mesnim zajednicama

U cilju senzabilisanja šire javnosti za probleme žena na selu i upoznavanje javnosti sa ženskim pravima i rodnoj ravnopravnosti, organizovane su ulične akcije u selima Kovačevac, Velika Krsna, Jagnjilo, Rabrovac, Dubona, Šepšin, Koraćica, Vlaška i Pružatovac.

Tom prilikom sa meštankama i meštanima ovih seoskih mesnih zajednica se razgovaralo o trenutnom položaju žena na selu, potrebama i mogućnostima žena na selu kako bi se njihovi potencijali i resursi maksimalno iskoristili i učinili vidljivim, kao i o važnosti uključivanja u procese odlučivanja.

Ujedno smo našim sagovornicama delili flajere i poklanjali platnene torbe sa porukom koja za cilj ima motivisanje žena na selu za njihovo aktivnije učešće u kreiranju lokalnih politika kroz pokretanje inicijativa za unapređenje položaja žena na selu.

Ulične akcije su deo informativne kampanje projekta „Osnažene – Ujedinjene“ i biće organizovane u svim selima sa teritorije opštine Mladenovac.

Get started

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.