Završna konferencija projekta “Osnažene – Ujedinjene”

Članice Udruženja žena mladenovačkih sela prisustvovale su završnoj konferenciji projekta “Osnažene – Ujedinjene”, koji je realizovao Centar za zaštitu ljudskih i manjinskih prava i vrednosti “OKO”, uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju, projekta Nemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Država i USAID-a.

Tom prilikom predstavljeni su rezultati projekta i prikazan je promotivni film.

Rezulati projekta:

  • Sprovedeno je istraživanje potreba i ostvarenih prava žena na selu – uloga žena na selu. Istraživanjem bilo obuhvaćeno 350 žena sa sela;
  • Više od 40 žena iz Mladenovačkih sela posetilo je Forum žena Prijepolja i Udruženje žena “Udahni život” iz sela Stanišić kod Sombora gde su se upoznale o važnosti njihovog udruživanja;
  • 30 žena iz mladenovačkih seoskih mesnih zajednica edukovano je o ženskim pravima, konceptu rodne ravnopravnosti, građanskom aktivizmu i pokretanju lokalnih inicijativa, kao i o zakonskoj regulativi za osnivanje udruženja i pisanje projekata;
  • Osnovano je Udruženje žena mladenovačkih sela i izrađen sajt udruženja www.osnazene-ujedinjene.org.rs;
  • Kroz organizovane ulične akcije i tribine u seoskim mesnim zajednicama, sa meštanima i meštankama mladenovačkih sela, razgovarano je o problemima žena na selu i kontinuirano ukazivano na značaj njihovog uključivanja u Savete mesnih zajednica;
  • Šira društvena javnost senzibilisana za probleme žena sa sela;
  • Žene na selu motivisane i ohrabrene za veći društveni angažman u svojim sredinama.

Get started

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.